Antena Radio Jelah 88.7

Bosnia and Herzegovina Zenica Antena Radio Jelah 88.7
Antena Radio Jelah 88.7
OFFLINE LIVE

Antena Radio Jelah 88.7

Antena Radio Jelah

Antena Radio Jelah je jedan od pionira nezavisne radijske scene u Bosni i Hercegovini. Antena radio Jelah je slušan širom BIH i dijaspore. Nakon eksperimentalnog programa zvanično emitovanje započinje 08.12.1998. godine na frekvenciji 98,7 MHz. Procesom ustrojstva elektronskih medija u BiH, od strane međunarodno postavljene Regulatorne agencije za medije(CRA), Antena-radio dobija stalnu dozvolu za emitovanje programa na frekvenciji 88,7 MHz na kojoj i danas možete slušati program ovog radija, puna 24 sata u vlastitoj produkciji. Koncepcija programa Antena-radija je najbliža koncepciji komercijalno-muzičkih elektronskih medija, uz kontinuirano emitovanje programa u živo (bez mnogo snimljenog pa emitovanog, osim marketinških – reklamnih blokova), sa stalnim voditeljima, muzičko-zabavnim i komercijalnim emisijama, velikim brojem informacija koje najavljuju događaje na prostoru između: Zenica-Tuzla-Banja Luka. Veliki dio programa obrađuje dominantno lokalne teme sa naglaskom na privredu, infra-strukturu, ekologiju, kulturu, sport, domeni rada građanskih udruženja i veoma malim procentom klasično-političkih tema, ali povremeno radi i to, u ovisnosti od aktuelnih događanja i događaja koji su, kada je riječ o politici, potrebni građanima na ovim prostorima. U muzičkoj odrednici ovog radija je popularna muzika iz svih žanrova sa naglaskom na folk, pop-zabavnu muziku sa prostora BiH, Balkana itd..

Contacts

Address Antena d.o.o. Tesanj Titova b.b. 74264