Radio Livno Online

  Radio Livno Online
  LIVE OFFLINE
  Loading...
  Track Image Now Playing :

  Radio Livno Online

  Radio Livno je regionalna radio postaja na hrvatskom jeziku čije je sjedište u općini Livnu.Emitira program od 24. svibnja 1980. godine. Na frekvenciji od 88,2 MHz čujnost je bila i do Splita. Do 9. i 10. listopada 2012. emitirala je na 100,4 MHz.Tog dana promijenila je frekvencije i povećaa čujnost. 9. listopada u 17:30 prešli su na emitiranje s 91,5 MHz (grad Livno i uže područje) i od 10. listopada i s 100,4 MHz. Područje pokrivenosti znatno je prošireno sa 4 predajnika i 3 frekvencije:
  Kako Govoriti Na Radiju Radio Livno
  Kako govoriti na radiju

  Radio Livno Uživo

  91,5 MHz (Obljaj, Livno) – Livno i Bosansko Grahovo 100,4 MHz (Ivovik) – Livno, Tomislavgrad, Šujica, Kupres, Glamoč, 100,9 MHz (Batinića brdo) – LivnoRadio Livno emitira 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, na internetu će imati neprekidnu novu muziku, rap, rock and roll, hip-hop, stanje hipnoze, elektroniku, regiju, glatku itd. Da bi proizveli određenu djecu povezanu s određenom novom muzičkom zemljom, oni će uljepšati listu pjesama zajedno sa melodijama.Radio Livno

  Historija Livna

  Livno spada u one rijetke gradove čiji se postanak i trajanje vezuju za milenijski protek vremena. Saznanja o milenijskoj prošlosti Livna temelje se na prvorazrednim povijesnim vrelima iz razdoblja ranog srednjeg vijeka.Riječ je o dva povijesna zapisa u kojima se spominje Livno i livanjska županija. U listini hrvatskog kneza Mutimira, koja nosi nadnevak 28. rujna 892. godine, u skupini kneževih dostojanstvenika u ulozi svjedoka navodi se ime Želimira, župana Livna. Drugu, jednako važnu potvrdu milenijske urbane prošlosti Livna, nalazimo u čuvenom djelu Konstantina VII. Porfirogeneta O upravljanju carstvom (952. god.).U popisu devet poznatih naseljenih gradova, kako sam kaže, "krštene Hrvatske", Porifirogenet navodi i grad Livno. Ova dva vrela nedvojbeno potvrđuju da su Livno i eponimna mu županija politička i teritorijalna konstituanta ranosrednjovjekovne hrvatske države, ali i milenijski kontinuitet urbanog Livna.Međutim, urbana prošlost Livna seže u još dalju prošlost. Postoje brojni razlozi za tvrdnju da na mjestu današnjeg Livna postoji duga tradicija supstrata urbane civilizacije još iz prapovijesnih vremena.Premda nam je povijest livanjskog kraja do dolaska Rimljana slabo poznata, antički geograf i povjesničar Strabon piše da je ilirsko pleme Delmata, koje je naseljavalo i livanjski kraj, imalo pedeset naseobina dostojnih spomena, a neke od njih bile su i gradovi.Hrvatski povjesničar Ivan Lučić Lucius navodi da je zemlja Delmata u drugoj polovini prvog stoljeća prije Krista imala 60 gradova. Neki povjesničari ne sumnjaju da je na području današnjeg Livna bilo značajno delmatsko naselje.Radio Bihac Radio Bobar Radio LivnoDelmatske gradine na Teberu i gradina Gradac iznad Kasalova gaja vjerojatno su bili refugiji ispod kojih su Delmati, na mjestu današnjeg Livna, izgradili suburbij. Konačno, i same gradine bile su svojevrsne protourbane formacije.Strmi obronci ispod crveničkih litica, svojom prirodnom topografijom, pružali su mogućnost optimalne zaštite, a postojala je i dobra veza s gradinama koje su se nalazile na još višim točkama.Teško je na osnovi dosadašnjih arheoloških spoznaja procjenjivati u kakvoj se razvojnoj fazi nalazilo to naselje prije dolaska Rimljana.Dolazak Rimljana u livanjski kraj otvara nove stranice urbane prošlosti Livna.I bez sustavnih arheoloških istraživanja, brojni materijalni dokazi pronađeni na području grada (vodovod, grobnice na svod itd.) svjedoče o postojanju rimskog gradskog naselja. Tamo gdje se nalazilo naselje od iskona, Rimljani razvijaju svoj castrum.Delmatsko Livno ispunjavalo je sve preduvjete koje najrespektabilniji teoretičar rimskog urbanizma i arhitekture Marcus Vitruvius postavlja kad govori o poželjnoj lokaciji grada (osunčanje, izvori vode, dominanti vjetrovi, vlažnost itd.).Nažalost, i ostatke antičkog Livna nalazimo samo fragmentarno u arheološkim slojevima.Romanizirano delmatsko stanovništvo početkom sedmog stoljeća dočekuje nove stanovnike Livanjskog polja - Hrvate. Kraj rimske vlasti obilježen je zastrašujućim razaranjem, općom degradacijom gradova i erozijom svih oblika urbane kulture. Ali ni u takvim okolnostima kontinuitet urbanog života nije sasvim prekinut.Duboki korijeni urbaniteta nisu se mogli iščupati samo fizičkim razaranjima. Livno se, kao što je već rečeno, već u devetom stoljeću spominje kao gradsko naselje.Radio Livno

  Contacts

  Address : Kneza Mutimira 29, Livno

  Email : [email protected]

  Leave a Review

  What Others Say about Radio Livno Online:

  Radio Livno Online Radiostanica.com
  radiostanica .BA
  May 28, 2021

  Super